Tin tức - Sự kiện

Thông tin về các hoạt động của Trung tâm Sáng tạo

CHUYÊN GIA VNPT PHÂN TÍCH CÁCH TRỢ LÝ AI CHUYÊN BIỆT THAY ĐỔI XÃ HỘI

25/09/2023

Ba chuyên gia từ VNPT sẽ bàn về vai trò của AI trong thúc đẩy xã hội số, chiến lược hợp lực phát triển hệ sinh thái số, giúp doanh nghiệp không bỏ lỡ xu thế, tại AI4VN.

Xem chi tiết

Các sự kiện khác


VNPT đặt ra mục tiêu tạo ra...

25/09/2023

Xem chi tiết

VNPT LÀ DOANH NGHIỆP CÓ...

25/09/2023

Xem chi tiết

7 sản phẩm thuộc hệ sinh thái...

30/05/2023

Xem chi tiết

Hệ thống quản trị iCenter

12/03/2023

Xem chi tiết

Công nghệ sinh trắc học...

09/06/2023

Xem chi tiết

Vũ điệu Trăng Rằm” - món quà...

12/03/2023

Xem chi tiết

IC Hackathon 2022

12/03/2023

Xem chi tiết