Giải thưởng danh giá

VNPT AI đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng danh giá

VNPT eKYC

National Institute of standards and Technology - NIST

VNPT đạt Top 15 Thế Giới về công nghệ nhận diện khuôn mặt.
(Theo đánh giá của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ)

Security Global Excellence Awards

Giải Vàng hạng mục Giải pháp CNTT cho Ngân hàng năm 2023
Giải Vàng hạng mục Ứng dụng AI về Bảo mật năm 2021

Asia Communication Awards

Giải thưởng đơn vị viễn thông sáng tạo nhất châu Á.

Stevie Awards

Giải Đồng Stevie Awards năm 2020

Sao Khuê

Danh hiệu Sao Khuê năm 2019.

Chìa Khóa Vàng

Giải pháp CNTT an toàn chuyển đổi số năm 2020.

MakeinVietnam

Giải ba hạng mục “Sản phẩm số xuất sắc”

Nhân Tài Đất Việt

Giải ba Nhân tài Đất Việt năm 2019.

Smart Voice

IT World Awards

Giải Đồng tại giải thưởng Công Nghệ Thông Tin Thế giới 2022 hạng mục “SPDV AI mới của năm”

Cyber Security Global Excellence Awards

Giải Vàng tại Cyber Security Global Excellence Awards 2022 hạng mục “Sản phẩm dịch vụ mới của năm”

Stevie Awards International Business Awards

Giải Vàng tại Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế 2022 hạng mục “Ứng dụng xuất sắc trong AI và Machine Learning”

Sao Khuê

Giải thưởng Sao Khuê 2022 hạng mục “Nền tảng chuyển đổi số”

Smart Vision

IT World Awards

Giải Đồng tại giải thưởng Công Nghệ Thông Tin Thế giới 2021 hạng mục “SPDV AI mới của năm”

Security Global Excellence Awards

Giải Vàng tại giải thưởng An toàn bảo mật xuất sắc toàn cầu hạng mục “Ứng dụng AI về Bảo mật”

Sao Khuê

Đạt giải thưởng Sao Khuê năm 2021

Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ thông tin

Đạt Top 10 Doanh nghiệp CNTT 2021 - Lĩnh vực Chuyển đổi số

Smart Bot

Security Global Excellence Awards

Giải Vàng tại giải thưởng An toàn bảo mật xuất sắc toàn cầu 2022 hạng mục “Ứng dụng AI về bảo mật”

Stevie Awards International Business Awards

Giải Bạc tại Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế 2022 tại hạng mục “Sản phẩm B2B”

Make in Viet Nam

Đạt Top 10 Nền tảng số xuất sắc

vnSocial

Chìa Khóa Vàng

Đạt giải Chìa khóa vàng hạng mục “Giải pháp CNTT an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số”

Sao Khuê

Xếp hạng 5 sao sản phẩm số xuất sắc nhất hạng mục “Các sản phẩm giải pháp số (lĩnh vực Chính phủ số)”

Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ thông tin

Đạt Top 10 Doanh nghiệp CNTT năm 2021 - Lĩnh vực Chuyển đổi số