Làm việc với chúng tôi

Tại VNPT AI, cơ hội của bạn là không giới hạn. Dù bạn là ai, bạn có thể tìm thấy công việc cho mình ở đây. Sống, học hỏi và làm chủ thế giới công nghệ cùng chúng tôi.

Danh sách

21 việc làm khả dụng

Frontend Developer

Số lượng: 10 vị trí
Phòng ban: Công nghệ đột phá
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

DBA MongoDB

Số lượng: 2 vị trí
Phòng ban: Hệ thống dữ liệu lớn
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 600 triệu/ năm

Python Software Engineer

Số lượng: 10 vị trí
Phòng ban: AI
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

QA

Số lượng: 10 vị trí
Phòng ban: Quản lý sản phẩm
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Senior Data Engineer

Số lượng: 10 vị trí
Phòng ban: Bigdata
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Project Managers (PM)

Số lượng: 10 vị trí
Phòng ban: Quản lý sản phẩm
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Java Developer

Số lượng: 10 vị trí
Phòng ban: Hệ thống dữ liệu lớn
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Cộng tác viên Business Analyst (BA)

Số lượng: 10 vị trí
Phòng ban: Quản lý sản phẩm
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Kỹ sư DevOps

Số lượng: 10 vị trí
Phòng ban: Hệ thống dữ liệu lớn
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Lập trình Android

Số lượng: 10 vị trí
Phòng ban: Công nghệ đột phá
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Business Analysis (BA)

Số lượng: 10 vị trí
Phòng ban: Quản lý sản phẩm
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Full Stack Developer

Số lượng: 10 vị trí
Phòng ban: Công nghệ đột phá
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Data Scientist

Số lượng: 10 vị trí
Phòng ban: Bigdata
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Tester

Số lượng: 10 vị trí
Phòng ban: Quản lý sản phẩm
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

AI Researcher

Số lượng: 10 vị trí
Phòng ban: AI
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Automation Tester

Số lượng: 10 vị trí
Phòng ban: Công nghệ đột phá
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Lập trình IOS

Số lượng: 10 vị trí
Phòng ban: Công nghệ đột phá
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Software Engineer

Số lượng: 10 vị trí
Phòng ban: Bigdata
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Junior Data Engineer

Số lượng: 10 vị trí
Phòng ban: Bigdata
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

AI Engineer

Số lượng: 10 vị trí
Phòng ban: AI
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Graphic Designer

Số lượng: 2 vị trí
Phòng ban: Công nghệ đột phá
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 280 triệu / năm