Đội ngũ tài năng

Là một tập thể đoàn kết với hơn 100 con người, mỗi cá nhân của chúng tôi ngoài việc sở hữu cho mình những kỹ năng chuyên môn xuất sắc, còn luôn hỗ trợ, giúp đỡ mọi người trong team để vượt qua các thách thức.

Teams
Sản phẩm tiêu biểu

Thiết kế giao diện UI/UX cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Hệ thống NCOVI Top 1 trên Apple Store và Google Play. Các Hệ thống đa lĩnh vực về Y tế, Giáo dục, Quản lý... có số lượng người dùng lớn.

Nhân sự chuyên môn cao

Gần 20 Designers ở các bộ phận chuyên trách: UI/UX Design, UX Research, Graphic Design, Video Animation. Hoạt động chuyên nghiệp theo mô hình DesignOps. Văn hóa làm việc tạo điều kiện tốt nhất cho các Designer phát triển và hoàn thành công việc.