Đội ngũ tài năng

Là một tập thể đoàn kết với hơn 100 con người, mỗi cá nhân của chúng tôi ngoài việc sở hữu cho mình những kỹ năng chuyên môn xuất sắc, còn luôn hỗ trợ, giúp đỡ mọi người trong team để vượt qua các thách thức.

Teams
Nhiệt tình, đa năng

Mỗi nhân sự đều như những: "Lính thủy đánh bộ" có kỹ năng đa dạng có thể đóng nhiều vai trò cùng lúc trong dự án chứ không chỉ đáp ứng những công việc theo chức danh

Làm hết sức, chơi hết mình

Hòa đồng, thích ăn uống, đề cao việc tự học để nâng cao tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, cuộc sống, cũng như không ngừng học tập để nâng cao năng lực bản thân phục vụ cho trung tâm