Đội ngũ tài năng

Là một tập thể đoàn kết với hơn 100 con người, mỗi cá nhân của chúng tôi ngoài việc sở hữu cho mình những kỹ năng chuyên môn xuất sắc, còn luôn hỗ trợ, giúp đỡ mọi người trong team để vượt qua các thách thức.

Teams
Công nghệ hiện đại

Phòng Trí tuệ nhân tạo sở hữu những công nghệ hiện đại về AI và phát triển các lõi AI thông minh đẳng cấp thế giới

Chuyên môn cao

Nhân viên phòng Trí tuệ nhân tạo là những người có chuyên môn cao, luôn cần mẫn làm việc với tinh thần sáng tạo và không ngừng cập nhật công nghệ mới