UX Design

Mô tả

• Thiết kế cho các sản phẩm phần mềm trong các lĩnh vực như Chính phủ, An Ninh, Giao Thông, Y tế, Giáo Dục, Nông Nghiệp, Ngân Hàng...

• Tham gia cùng nhóm sản phẩm xác định mục tiêu của UX.

• Phân rã từ mục tiêu thành các chỉ số thành công (định lượng được).

• Xác định chiến lược, phương pháp hành động và thực thi.

• Báo cáo kết quả đạt được dựa trên các chỉ số thành công.

• Tham gia dẫn dắt, định hướng và xây dựng quy chuẩn trong lĩnh vực UX Design cho các nhóm phát triển sản phẩm và Team UX Design.

• Phối hợp làm việc, giao tiếp và xử lý tình huống hiệu quả với các bên liên quan đa dạng như: PM, PO, BA, UX, UI, Dev, Marketing... và đa dạng các lĩnh vực như eGOV, eHealth, eERP, eEdu, Hệ thống Design System của công ty và các sản phẩm 4.0 như eKYC, vnFace, VnSocial...

• Tham khảo một số sản phẩm thực tế:

- Cổng Dịch vụ công Quốc gia https://www.vietnamplus.vn/hon-100-trieu-luot-truy-cap-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-sau-mot-nam/687097.vnp

- Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/He-thong-Thong-tin-bao-cao-quoc-gia-Diem-nhan-trong-phat-trien-Chinh-phu-dien-tu/404517.vgp

- NCOVI https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/hon-7-trieu-luot-tai-app-ncovi-dat-16-1-trieu-ban-khai-y-te-tu-nguyen-637459.html

- VnEdu https://vnmedia.vn/cong-nghe/202012/vnedu-la-tu-khoa-top-2-trending-tren-google-tai-viet-nam-f5f2bba/

- VNPT SmartVision https://smartvision.vnpt.vn

- VnFace https://vnface.vnpt.vn

- VNPT eKYC https://ekyc.vnpt.vn

- VNPT SmartRPA https://smartrpa.vnpt.vn

- VNPT Smartbot https://smartbot.vnpt.vn

- VnSocial https://vnsocial.vnpt.vn

- VNPT SmartVoice https://smartvoice.vnpt.vn

Yêu cầu

• Có kinh nghiệm và kết quả thực tế cho việc thiết kế UX cho sản phẩm phần mềm Website và App đạt các mục tiêu đã đề ra (Các mục tiêu định lượng được là một điểm cộng)

• Thành thạo: User Interview, User Experience Survey, Competitive Analysis, Content Audit, User Personas, User Journey Map, Storyboards, The Golden Path, Moodboard; Xây dựng: Interaction Design, Information Architecture, Navigation Design, Low-fi prototype, High-fidelity prototype; Kiểm thử: Usability Testing

• Hiểu biết về HCI, HCD, Material Design, Human Interface, Design Thinking, HTML/CSS, Agile, tâm lý học.

• Hoàn thành công việc đúng tiến độ và chất lượng đã xác nhận.

• Làm việc độc lập và phối hợp tốt với các bên liên quan.

• Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.

• Bằng Đại học khoa thiết kế đồ họa, mỹ thuật hoặc Bằng đại học khoa Công nghệ thông tin và chứng chỉ Arena.

Quyền lợi

• Được tham gia nghiên cứu và thiết kế cho các sản phẩm có nhiều người dùng

• Thu nhập từ 200 triệu – 2 tỷ / năm, phụ thuộc vào năng lực bản thân

• Thưởng các ngày lễ, thành lập ngành…

• Phụ cấp ăn trưa: 730.000 đ/tháng

• Thời gian làm việc: Từ 8h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

• Tham dự các chương trình đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước hàng năm theo chương trình đào tạo nhân lực CNTT do Tổng công ty tổ chức.