UI Design

Mô tả

• Thiết kế cho các sản phẩm phần mềm trong các lĩnh vực như Chính phủ, An Ninh, Giao Thông, Y tế, Giáo Dục, Nông Nghiệp, Ngân Hàng...

• Tham gia cùng nhóm sản phẩm xác định mục tiêu của UI.

• Phân rã từ mục tiêu thành các chỉ số thành công (định lượng được).

• Xác định chiến lược, phương pháp hành động và thực thi.

• Báo cáo kết quả đạt được dựa trên các chỉ số thành công.

• Tham gia dẫn dắt, định hướng và xây dựng quy chuẩn trong lĩnh vực UI Design cho các nhóm phát triển sản phẩm và Team UX Design.

• Phối hợp làm việc, giao tiếp và xử lý tình huống hiệu quả với các bên liên quan đa dạng như: PM, PO, BA, UX, UI, Dev, Marketing... và đa dạng các lĩnh vực như eGOV, eHealth, eERP, eEdu, Hệ thống Design System của công ty và các sản phẩm 4.0 như eKYC, vnFace, VnSocial...

• Tham khảo một số sản phẩm thực tế:

- Cổng Dịch vụ công Quốc gia https://www.vietnamplus.vn/hon-100-trieu-luot-truy-cap-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-sau-mot-nam/687097.vnp

- Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/He-thong-Thong-tin-bao-cao-quoc-gia-Diem-nhan-trong-phat-trien-Chinh-phu-dien-tu/404517.vgp

- NCOVI https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/hon-7-trieu-luot-tai-app-ncovi-dat-16-1-trieu-ban-khai-y-te-tu-nguyen-637459.html

- VnEdu https://vnmedia.vn/cong-nghe/202012/vnedu-la-tu-khoa-top-2-trending-tren-google-tai-viet-nam-f5f2bba/

- VNPT SmartVision https://smartvision.vnpt.vn

- VnFace https://vnface.vnpt.vn

- VNPT eKYC https://ekyc.vnpt.vn

- VNPT SmartRPA https://smartrpa.vnpt.vn

- VNPT Smartbot https://smartbot.vnpt.vn

- VnSocial https://vnsocial.vnpt.vn

- VNPT SmartVoice https://smartvoice.vnpt.vn

Yêu cầu

• Có kinh nghiệm và kết quả thực tế cho việc thiết kế UI cho sản phẩm phần mềm Website và App đạt các mục tiêu đã đề ra.

• Thành thạo: Interaction Design, Visual Design, Accessibility, High-fidelity prototype, UI Guideline, UI System

• Hiểu biết về HCI, HCD, Material Design, Human Interface, Design Thinking, HTML/CSS, Agile, tâm lý học.

• Hoàn thành công việc đúng tiến độ và chất lượng đã xác nhận.

• Làm việc độc lập và phối hợp tốt với các bên liên quan.

• Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.

• Bằng Đại học khoa thiết kế đồ họa, mỹ thuật hoặc Bằng đại học khoa Công nghệ thông tin và chứng chỉ Arena.

Quyền lợi

• Được tham gia nghiên cứu và thiết kế cho các sản phẩm có nhiều người dùng

• Thu nhập từ 200 triệu – 2 tỷ / năm, phụ thuộc vào năng lực bản thân

• Thưởng các ngày lễ, thành lập ngành…

• Phụ cấp ăn trưa: 730.000 đ/tháng

• Thời gian làm việc: Từ 8h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

• Tham dự các chương trình đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước hàng năm theo chương trình đào tạo nhân lực CNTT do Tổng công ty tổ chức.