Lập trình IOS

Mô tả

• Tham gia phát triển các dự án và xây dựng sản phẩm ứng dụng di động trên nền tảng iOS.

• Đọc hiểu các tài liệu mô tả yêu cầu người dùng.

• Phối hợp với thành viên nhóm dự án, nhóm QA, Test.

• Hỗ trợ các đối tác trong việc tích hợp SDK vào ứng dụng.

• Xây dựng kế hoạch công việc, báo cáo, đánh giá công việc của cá nhân, đóng góp các sáng kiến nâng cao chất lượng, năng suất công việc.

• Tham khảo một số sản phẩm thực tế:

- VNPT eKYC: https://apps.apple.com/us/app/vnpt-ekyc/id1463364833

- NCOVI: https://apps.apple.com/vn/app/ncovi/id1501934178

Yêu cầu

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc các ngành liên quan

• Nắm vững kiến thức về iOS, có trên hai (02) năm kinh nghiệm lập trình với Objective-C hoặc Swift (biết thêm lập trình Android, Flutter, React native là một lợi thế)

• Nắm vứng kiến thức về Thread trong iOS

• Có kinh nghiệm làm việc với Database (như SQLite, Realm, Core Data)

• Có kinh nghiệm làm việc với Firebase, FCM, Web Service

• Có khả năng sử dụng CocoaPods, Carthage

• Có một hoặc nhiều ứng dụng iOS phát hành trên App Store là một lợi thế

• Có khả năng sử dụng các công cụ về UI/UX (Figma, Photoshop,…)

• Có kiến thức Scrum, sử dụng các công cụ quản lý mã nguồn như SVN, Git là một lợi thế.

• Có kinh nghiệm về design patterns, sử dụng một trong những mô hình: MVP, MVC, VIPER,…

• Chăm chỉ, chịu học hỏi và hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp trong thời gian ngắn theo định hướng của công ty.

• Có khả năng tiếp cận ngôn ngữ lập trình mới nhanh. Khả năng nghiên cứu, giải quyết vấn đề tốt và kiểm soát công việc, thời gian theo đúng tiến độ.

• Có khả năng làm việc với cường độ cao, khả năng nghiên cứu tốt. Say mê công việc.

• Có khả năng làm độc lập, làm việc theo nhóm.

   *Ưu tiên:

   • Có từ một (01) năm kinh nghiệm trong việc phát triển SDK(Software Development Kit)

   • Có kinh nghiệm xử lí và thao tác với các CSDL và người dùng lớn.

   • Có kinh nghiệm tham gia các dự án CNTT với nhiều vai trò: BA, Developer

   • Có kinh nghiệm lập trình sản phẩm xử lý nhiều về nghiệp vụ.

Quyền lợi

• Được tham gia phát triển các sản phẩm thực tế được nhiều người sử dụng

• Thu nhập từ 200 triệu – 2 tỷ / năm, phụ thuộc vào năng lực bản thân

• Thưởng các ngày lễ, thành lập ngành…

• Chế độ đãi ngộ tốt, được hưởng đầy đủ các chế độ của Công ty và phúc lợi theo luật lao động

• Team Building hàng năm

• Phụ cấp ăn trưa: 730.000 đ/tháng

• Thời gian làm việc: Từ 8h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

• Tham dự các chương trình đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước hàng năm theo chương trình đào tạo nhân lực CNTT do Tổng công ty tổ chức.