LÀM VIỆC CÙNG CHÚNG TÔI

Tại Innovation Center, cơ hội của bạn là không giới hạn. Dù bạn là ai, bạn có thể tìm thấy công việc cho mình ở đây. Sống, học hỏi và làm chủ thế giới công nghệ cùng chúng tôi.

Mô tả
 • • Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng.
 • • Xây dựng quy trình sản xuất, triển khai dịch vụ, sản phẩm phần mềm, Công nghệ thông tin;
 • • Thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ phần mềm, CNTT trong toàn Trung tâm;
 • • Viết báo cáo sự không phù hợp (NC report);
 • • Đề xuất và thực hiện giám sát các hành động khắc phục, phòng ngừa;
 • • Giám sát hoạt động sản xuất các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, CNTT trong toàn Trung tâm;
 • • Xây dựng các phép đo lường chất lượng và thực hiện đo lường các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ, sản phẩm;
 • • Đề xuất với các cấp lãnh đạo về việc cải tiến chất lượng, cải tiến hoạt động sản xuất sản phẩm, dịch vụ trong toàn Trung tâm;
 • • Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện sản xuất sản phẩm, dịch vụ theo đúng quy trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ.
Yêu cầu
 • • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Quản lý chất lượng hoặc tương đương;
 • • Có khả năng làm việc với cường độ cao, khả năng nghiên cứu tốt. Say mê công việc. Có khả năng làm độc lập hoặc làm việc theo nhóm.
 • • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Quản lý chất lượng trong các công ty phần mềm
 • • Khả năng giải quyết vấn đề nhanh, khả năng kiểm soát thời gian, tiến độ công việc
 • • Đọc, hiểu, giao tiếp tốt tiếng Anh;
 • • Có năng lực làm việc độc lập và theo nhóm, phối hợp, hỗ trợ nhau cùng phát triển
 • • Có hiểu biết chung về hoạt động của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phần mềm, Công nghệ thông tin;
 • • Có kiến thức tốt về quản trị chất lượng;
 • • Có kiến thức quản lý. Hiểu biết về CMMI.
 • • Ngoại ngữ: Tiếng Anh chuyên ngành thành thạo
Quyền lợi
 • • Thu nhập không giới hạn, phụ thuộc vào năng lực bản thân
 • • Thưởng các ngày lễ, thành lập ngành…
 • • Phụ cấp ăn trưa: 730.000 đ/tháng
 • • Thời gian làm việc: Từ 8h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
 • • Tham dự các chương trình đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước hàng năm theo chương trình đào tạo nhân lực CNTT do Tổng công ty tổ chức
Apply