T
ChatGPT và cơ hội bùng nổ cho trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam

ChatGPT và cơ hội bùng nổ cho trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam

ChatGPT đang dẫn đầu xu thế về công nghệ trong năm 2023. Khả năng và hạn chế của công cụ này được dự đoán sẽ mang lại cơ hội thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam trong thời gian tới.